tuyển sinh trung cấp 9+
tuyển sinh trung cấp văn bằng 2

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHÍNH QUY

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng Dược
 • Xét tuyển không thi đầu vào, chỉ cần tốt nghiệp Trung cấp Dược
 • Thời gian học 1,5 năm = 3 học kỳ
 • Học tại Gò Vấp hoặc Củ Chi
 • Cấp bằng Cao đẳng chính quy
 • Liên hệ tư vấn chi tiết: 028.37923600 – 028.66813850.
Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng Điều Dưỡng
 • Xét tuyển không thi đầu vào, chỉ cần tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng
 • Thời gian học 1,5 năm = 3 học kỳ
 • Học tại Gò Vấp hoặc Củ Chi
 • Cấp bằng Cao đẳng chính quy
 • Liên hệ tư vấn chi tiết: 028.37923600 – 028.66813850.
Liên thông Trung cấp lên Đại học Điều Dưỡng
 • Xét tuyển không thi đầu vào, chỉ cần tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng, Y sĩ học lự khá hoặc giỏi
 • Thời gian học 2,5 năm = 5 học kỳ
 • Học tại Gò Vấp hoặc Củ Chi
 • Cấp bằng Cử nhân Đại học trường Đại học Trà Vinh
 • Liên hệ tư vấn chi tiết: 028.37923600 – 028.66813850.
Liên thông Trung cấp lên Đại học Điều dưỡng Phụ sản
 • Xét tuyển không thi đầu vào, chỉ cần tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ học lự khá hoặc giỏi
 • Thời gian học 2,5 năm = 5 học kỳ
 • Học tại Gò Vấp hoặc Củ Chi
 • Cấp bằng Cử nhân Đại học trường Đại học Trà Vinh
 • Liên hệ tư vấn chi tiết: 028.37923600 – 028.66813850.
Liên thông Trung cấp lên Đại học Y tế công cộng
 • Xét tuyển không thi đầu vào, chỉ cần tốt nghiệp Trung cấp khối ngành chăm sóc sức khỏe học lực khá hoặc giỏi.
 • Thời gian học 2,5 năm = 5 học kỳ
 • Học tại Gò Vấp hoặc Củ Chi
 • Cấp bằng Cử nhân Đại học trường Đại học Trà Vinh
 • Liên hệ tư vấn chi tiết: 028.37923600 – 028.66813850.
Liên thông Trung cấp lên Đại học Kỹ thuật xét nghiệm Y khoa
 • Xét tuyển không thi đầu vào, chỉ cần tốt nghiệp Trung cấp xét nghiệm, kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa hoặc các ngành thuộc khối nganh sức khỏe và có chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng xét nghiệm.
 • Thời gian học 2,5 năm = 5 học kỳ
 • Học tại Gò Vấp hoặc Củ Chi
 • Cấp bằng Cử nhân Đại học trường Đại học Trà Vinh
 • Liên hệ tư vấn chi tiết: 028.37923600 – 028.66813850.

12 KHÓA HỌC NGẮN HẠN NGÀNH Y DƯỢC

Các khóa học được khai giảng hàng tháng nhằm nâng cao tay nghề và bổ sung kiến thức cho học viên đang theo học tại trường. Đào tạo sinh viên theo học, đã ra trường và các học viên khác có nhu cầu.
Xem thêm các khóa học ngắn hạn khác