TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHARMACITY

PHARMACITY TUYỂN DỤNG
Vị trí Dược sĩ tại Hồ Chí Minh
———————————-
📷THÔNG TIN THAM KHẢO📷
📷 Vị trí tuyển dụng:
📷 Dược sĩ thực tập
📷Khu vực đang tuyển: Hồ Chí Minh
📷 Thời gian làm việc (Xoay ca 8 tiếng/ngày)
* 6h00 – 14h00
* 14h00 – 22h00
* 15h00 – 23h00
* 16h00 – 23h30
📷Nghỉ giữa ca: 30 phút
📷Tháng được nghỉ 2 ngày
📷12 ngày phép năm sau 2 tháng học việc
📷Yêu_cầu:
📷 Không yêu cầu kinh nghiệm đối với Dược sĩ thực tập
📷Nam/Nữ tốt nghiệp ngành Dược
📷Giao tiếp tốt, nhanh nhen
📷Năm vững các kiến thức cơ bản về dược lý, bệnh học

Gọi cho tôi